Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DVTM KIM HÀ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721488 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ HÙNG KIM LOAN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721375 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ UTECH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721304 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN HÀ HƯNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI BấT ĐộNG SảN Hà HưNG Ngày thành lập: 23/03/2017 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN PHƯƠNG NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VIễN PHươNG NAM Ngày thành lập: 11/08/2006 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO GIA BẢO Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722523 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DVTM TRƯỜNG HẢI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722227 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BIếN THựC PHẩM THọ PHáT Ngày thành lập: 21/09/2011 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BANKLOTT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BANKLOTT Ngày thành lập: 20/06/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0313869091-021 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI TUẤN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316724143 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis