Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP KHƯƠNG MAI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP KHƯƠNG MAI Ngày thành lập: 29/03/2000 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức DNTN TRẦN THỊ THU HƯƠNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099277 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HÓA ỨNG DỤNG THIÊN ÂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099100 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁI MY Tên giao dịch AI MY FOOD Mã doanh nghiệp 0317098851 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN – DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH TOÀN ĐẠT Tên giao dịch TOAN DAT SERV CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317098749 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM BÌNH LỘC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317101751 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SONG KIM Tên giao dịch SONG KIM MEDIA Mã doanh nghiệp 0317101737 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ SẮT ĐẶNG LONG Tên giao dịch KỸ NGHỆ SẮT ĐẶNG LONG Mã doanh nghiệp 0317101430 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 01 – CÔNG TY TNHH KHANG NHẬT KHOA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH KHANG NHẬT KHOA Ngày thành lập: 23/05/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315059536-002 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI HOÀNG LONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI HOÀNG LONG Ngày thành lập: 30/09/2006 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis