Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH NGHIÊM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721463 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT NAM VĨNH PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316720981 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH LÊ THỊ BÍCH THỦY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721671 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DAP HOME Tên giao dịch DAP HOME Mã doanh nghiệp 0316722604 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÀNH PHÚC Tên giao dịch CTY TNHH TM DV KIM THÀNH PHÚC Mã doanh nghiệp 0316722788 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA CÔNG NHÂN MINH PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722636 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TRUNG TÍN Tên giao dịch TRUNG TIN PRODUCE TRADING MECHANICAL COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316720318 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SEONG SAM VINA Tên giao dịch SEONG SAM VINA Mã doanh nghiệp 0316720815 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÚ VINH Tên giao dịch TU VINH CONSTRUCTION SERVICE TRADING CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316720621 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ECO NUTRIENTS ASIA Tên giao dịch ECO NUTRIENTS ASIA CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316718911 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis