Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN VĂN DŨNG Tên giao dịch TRAN VAN DUNG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316603692 Ngày cấp 24/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 24/11/2020 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức XƯỞNG SẢN XUẤT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ỐNG HÚT CỎ BÀNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI ốNG HúT Cỏ BàNG Ngày thành lập: 25/06/2020 Trạng thái: NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CỦ CHI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ LÒ HƠI MIỀN NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Cơ KHí Lò HơI MIềN NAM Ngày thành lập:…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯƠNG NGUYỄN PHÁT – YUCA BEAUTY & SPA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TRươNG NGUYễN PHáT Ngày thành lập: 20/02/2009…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX TM DV TẤN ĐẠT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH SX TM DV TấN ĐạT Ngày thành lập: 18/12/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316072459-001 Ngày cấp 25/11/2020…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNECOGROUP Tên giao dịch VNECOGROUP CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316608362 Ngày cấp 26/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 26/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH XÃ HỘI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GOLDEN SMILE Ngày thành lập: 22/04/2014 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0312750505-003 Ngày cấp 26/11/2020 Cơ quan thuế…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NGỒI CAFE Tên giao dịch NGOI CAFE LTD.,CO Mã doanh nghiệp 0316607915 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1992 TÁO STORE Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316605315 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIA LONG PHÁT 1 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316615722 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 01/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis