Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRẦM HƯƠNG BÌNH NGHĨA Tên giao dịch BRANCH BINH NGHIA AGARWOOD CO., LTD Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRẦM HƯƠNG BÌNH NGHĨA Ngày thành lập: 09/09/2019 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN VIỆT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN VIỆT Ngày thành lập:…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRÍ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRÍ Ngày thành lập: 16/11/2010 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – VĂN PHÒNG PHẨM LÊ ĐIỆP Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317094529 Ngày cấp 22/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 22/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG HUY Tên giao dịch PHUONG HUY BUSINESS TRADING SERVICES CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317091630 Ngày cấp 22/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 22/12/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT ĐẠT Tên giao dịch VIET DAT TRADE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317095787 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NAM TẤN PHÁT Tên giao dịch NAM TAN PHAT LTD Mã doanh nghiệp 0317097689 Ngày cấp 24/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 24/12/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DVSX KHUÔN MẪU NGUYÊN MANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317096413 Ngày cấp 24/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 24/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SHINIH VIỆT NAM (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317098611 Ngày cấp 25/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG CỔNG XINH Tên giao dịch CÔNG TY CỔNG XINH Mã doanh nghiệp 0317100282 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Củ Chi Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis