Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẢI VỤN CÔNG NGHIỆP TÙNG PHONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316589261 Ngày cấp 13/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 13/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ TRƯỜNG THỊNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH Đô THị TRườNG THịNH Ngày thành lập: 18/09/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>3502435948-001 Ngày cấp 17/11/2020 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KNJ KIM NGỌC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH KNJ KIM NGọC Ngày thành lập: 09/09/2002 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0302697771-003 Ngày cấp 20/11/2020 Cơ quan thuế quản…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THÀNH Tên giao dịch DUC THANH CONSULTING AND SERVICES CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316606044 Ngày cấp 23/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 23/11/2020 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÁT LỘC Tên giao dịch PHAT LOC ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316596660 Ngày cấp 23/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 23/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC TRANG SỨC MỸ NGHỆ KIM Ý Tên giao dịch VÀNG BẠC KIM Ý Mã doanh nghiệp 0316601656 Ngày cấp 24/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 24/11/2020 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316605724 Ngày cấp 24/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 24/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG BẢO NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316607922 Ngày cấp 26/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 26/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG NAM THÔNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kỹ THUậT Và XâY DựNG NAM THôNG Ngày thành lập: 26/03/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN NGUYÊN NHUNG Tên giao dịch NGUYEN NHUNG SEAFOOD PROCESSING CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316612545 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis