Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LAM ĐIỀN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CHế BIếN THủY SảN LAM ĐIềN Ngày thành lập: 08/06/2015 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦM ĐỒ PHƯƠNG ANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316532949 Ngày cấp 12/10/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 12/10/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH KHÁNH Tên giao dịch BINH KHANH CONSTRUCTION CONSULTANCY DESIGN COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316533406 Ngày cấp 12/10/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 12/10/2020 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 – CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHÔI NGUYÊN LAND Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH TMDV THIếT Kế XâY DựNG KHôI NGUYêN LAND Ngày thành lập: 21/09/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RỪNG SÁC Tên giao dịch RUNG SAC REAL ESTATE Mã doanh nghiệp 0316555953 Ngày cấp 26/10/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 26/10/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐO ĐẠC HÙNG VƯƠNG Tên giao dịch HUNG VUONG MEASUREMENT AND CONSULTING CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316577058 Ngày cấp 09/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 09/11/2020 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT QUỲNH ANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316584305 Ngày cấp 12/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 12/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚC XUÂN THIỆU Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316583693 Ngày cấp 12/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 12/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI HOÀNG XUÂN DIỆU Tên giao dịch CÔNG TY TNHH TM XD VT HOÀNG XUÂN DIỆU Mã doanh nghiệp 0316587546 Ngày cấp 12/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI TRỊNH ĐỨC Tên giao dịch CÔNG TY TNHH TM XD VT TRỊNH ĐỨC Mã doanh nghiệp 0316583781 Ngày cấp 12/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 12/11/2020…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis