Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VAGOO Tên giao dịch VAGOO COMPANY LIMITED BRANCH Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH VAGOO Ngày thành lập: 20/04/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316226204-001 Ngày cấp 07/04/2021 Cơ quan thuế quản…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN L&L FURNITURE Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316787961 Ngày cấp 07/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 07/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN LỢI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THIêN LợI Ngày thành lập: 14/09/2012 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0311969414-002 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA DẦU NAM ĐÔNG DƯƠNG SG – CỬA HÀNG XĂNG DẦU CATHILE Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH HóA DầU NAM ĐôNG DươNG SG Ngày thành lập: 02/04/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHEAP HOUSE Tên giao dịch CHEAP HOUSE CONSTRUCTION CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316793161 Ngày cấp 08/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 08/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI AUTO MINH PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316800524 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT TRUNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316799452 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 10/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG TRỌNG TÍN Tên giao dịch TRONG TIN BFM CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316799364 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 15/04/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NPK GLASS Tên giao dịch NPK GLASS CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316798963 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM THANH XUÂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316798850 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis