Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BOND MARINE Tên giao dịch BOND MARINE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316672167 Ngày cấp 13/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 13/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TOÀN THIÊN ẤN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH NộI THấT TOàN THIêN ấN Ngày thành lập: 19/06/2007 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0305019799-001 Ngày cấp 14/01/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH MAI LINH Tên giao dịch MAI LINH FINANCIAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Mã doanh nghiệp 0316675739 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 14/01/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BTN ONE Tên giao dịch BTN ONE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Mã doanh nghiệp 0316673682 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 14/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VICTOR-TAICHUNG VIỆT NAM Tên giao dịch VICTOR-TAICHUNG VIETNAM CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316675513 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 14/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KEY MEDIA Tên giao dịch KEY MEDIA COMMUNICATION CORPORATION Mã doanh nghiệp 0316675425 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 14/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TAKAOKA Tên giao dịch TAKAOKA COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316675256 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 14/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MT HOJGAARD VIỆT NAM (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316675143 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ORGANIC ONG BIỂN SÀI GÒN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ORGANIC ONG BIểN SàI GòN Ngày thành lập: 02/10/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH JR CERAMIC TECH – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA TRƯỜNG HÀ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ NHA KHOA TRườNG Hà Ngày thành lập: 15/01/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis