Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN DÊ VÀNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100814 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN VTCLAND Tên giao dịch VTCLAND JSC Mã doanh nghiệp 0317099693 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV BÍCH VÂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV BÍCH VÂN Ngày thành lập: 21/09/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316960599-001 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC THIỆN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC THIỆN Ngày thành lập: 24/11/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>1101997537-001 Ngày cấp 29/12/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH INTERNET THỊ HIỆU Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317101913 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y KHOA VIET SMILE Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317101663 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CHERA STEEL Tên giao dịch CTY TNHH CHERA STEEL Mã doanh nghiệp 0317100317 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH TRIỀU Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099936 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BHLĐ TUYẾT HƯƠNG Tên giao dịch TUYET HUONG BHLĐ CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317102836 Ngày cấp 30/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 30/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 7 BÒ Tên giao dịch CT TNHH NH 7 BÒ Mã doanh nghiệp 0317102762 Ngày cấp 30/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 30/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis