Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CYTRON TECHNOLOGIES Tên giao dịch CYTRON CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316722562 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRẦN HOÀNG GIA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722428 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KM Tên giao dịch KM MEDIA Mã doanh nghiệp 0316721833 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG LAN Tên giao dịch PHONG LAN SERVICE TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316721745 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KIM LĨNH HỘI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721720 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – BẤT DỘNG SẢN HOÀNG MINH Tên giao dịch CÔNG TY TNHH XD-BĐS HOÀNG MINH Mã doanh nghiệp 0316721713 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GREEN HOMES Tên giao dịch GREEN HOMES REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY Mã doanh nghiệp 0316721791 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MADE BY MUM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MADE BY MUM Ngày thành lập: 09/10/2017 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM – CHI NHÁNH HCM 2 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM TV.PHARM Ngày thành lập: 03/06/2003 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>2100274872-022 Ngày cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316723492 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis