Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALLAS Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DALLAS Ngày thành lập: 21/04/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0313766441-005 Ngày cấp 28/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NEW ALPHA Tên giao dịch NAS. CORP Mã doanh nghiệp 0316831674 Ngày cấp 28/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 28/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MT CONNECTION Tên giao dịch MT CONNECTION COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316830550 Ngày cấp 28/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 28/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI THÀNH NHÂN Tên giao dịch THANH NHAN TRANSPORT LOGISTICS TRADING SERVICE COMPANY LIMIT Mã doanh nghiệp 0316830511 Ngày cấp 28/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPARTAN Tên giao dịch SPARTAN COMMUNICATION AND SERVICES CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316832759 Ngày cấp 28/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 02/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI HƯNG THỊNH Tên giao dịch HUNG THINH PHONE COMPANY Mã doanh nghiệp 0316832413 Ngày cấp 28/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 28/04/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐẠI PHƯỚC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316835679 Ngày cấp 29/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 29/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH AVIATION SOFTWARE INNOVATION (KTNT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316837732 Ngày cấp 04/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐA PHÚC Tên giao dịch HOANG DA PHUC JSC Mã doanh nghiệp 0316837066 Ngày cấp 04/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 04/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TCP Tên giao dịch TCP INVESTMENT CONSULTING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316830529 Ngày cấp 28/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 28/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis