Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN THỊNH PHÁT E&C Tên giao dịch CÔNG TY TNHH TM KT ĐIỆN THỊNH PHÁT E&C Mã doanh nghiệp 0316609327 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH INTERGEMS Tên giao dịch ITG Mã doanh nghiệp 0316603999 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DANH KHẢI MINH Tên giao dịch DANH KHAI MINH CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316607760 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KHOA HỌC Y TẾ NEWSMED Tên giao dịch NEWSMED CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316616532 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VIP HOME Tên giao dịch VIP HOME COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316614856 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và CôNG NGHệ HOàNG Hà Ngày thành lập: 25/04/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH FURNITURE H&T Tên giao dịch H&T FURNITURE CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316611735 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH STAR B & K Tên giao dịch STAR B & K COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316614013 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN BEAUTY Tên giao dịch GREEN BEAUTY TRADING SERVICE CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316613838 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW Tên giao dịch CITYNOW TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316617906 Ngày cấp 01/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 01/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis