Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TNMED Tên giao dịch TNMED CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316793122 Ngày cấp 07/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 07/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI NAM HNH Tên giao dịch HAI NAM HNH CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316792023 Ngày cấp 07/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 07/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIÊM THẮNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316795909 Ngày cấp 08/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 08/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH M1 SERVICE Tên giao dịch M1 SERVICE Mã doanh nghiệp 0316794292 Ngày cấp 08/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 08/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BOOKESE VIỆT NAM Tên giao dịch BOOKESE Mã doanh nghiệp 0316794951 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ KHANG TOÀN Tên giao dịch KHANG TOAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316798988 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH UP ACADEMY VIET NAM Tên giao dịch UAC CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316798547 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯ NGUYỄN Tên giao dịch LU NGUYEN TRADING COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316799075 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ DANH Tên giao dịch DO DANH SERVICE TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316799068 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRƯƠNG NGHĨA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH QUốC Tế TRươNG NGHĩA Ngày thành lập: 14/02/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316145273-002 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis