Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI VINH Tên giao dịch HAI VINH SERVICE TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0317085676 Ngày cấp 16/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 16/12/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KHÔI VÕ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317089342 Ngày cấp 20/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 20/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH WAREABLE MALL Tên giao dịch WAREABLE MALL COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0317086528 Ngày cấp 20/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 20/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH PHÁT REFCOM Tên giao dịch CÔNG TY TNHH MTV THINH PHÁT REFCOM Mã doanh nghiệp 0317091493 Ngày cấp 21/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 20/05/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TTTDS Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TTTDS Ngày thành lập: 16/07/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315790087-002 Ngày cấp 21/12/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐÔI CÁNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317093564 Ngày cấp 22/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 22/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAVA PLUS Tên giao dịch CÔNG TY LAVA PLUS Mã doanh nghiệp 0317095360 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHAN VĂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317094511 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO HẢI ĐĂNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099196 Ngày cấp 27/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2022 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÍ NÉN THUẬN HƯNG PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099012 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis