Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ CÔNG MINH Tên giao dịch CONG MINH ELECTRONIC TECHNOLOGY SERVICES TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316663081 Ngày cấp 11/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN KIDO Ngày thành lập: 12/09/2002 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0302705302-002 Ngày cấp 11/01/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ATLANTIC GROUP – CHI NHÁNH PHÍA NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ATLANTIC GROUP Ngày thành lập: 26/06/2017 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0107897618-001…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN HUỲNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316673548 Ngày cấp 13/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 13/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BÁN TRÚ HÒA GIANG – CHI NHÁNH TẠI QUẬN 12 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH BáN TRú HòA GIANG Ngày thành lập: 03/08/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315831336-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VẠN PHƯƠNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI VạN PHươNG Ngày thành lập: 03/04/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315606161-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MẠNH TRƯỜNG TÍN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI MạNH TRườNG TíN Ngày thành lập: 16/03/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GIA BÍCH Tên giao dịch GIA BICH PRODUCTION TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316672311 Ngày cấp 13/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 13/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO HOÀNG SA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316675094 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 14/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH NGUYÊN LONG Tên giao dịch NGUYEN LONG SANITARY EQUIPMENT CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316674855 Ngày cấp 14/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 14/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis