Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SONA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722717 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ MINH THANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722643 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN DILI LAND Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722509 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC RG Tên giao dịch RG CENTER Mã doanh nghiệp 0316722065 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XD TM XNK HIẾU TRẦN VINA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721992 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SKD Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721008 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 02 – CÔNG TY TNHH SX -TM – DV ĐẠI THÀNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH SX -TM – DV ĐạI THàNH Ngày thành lập: 20/09/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG FH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316723407 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VIECC – SAIGON Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316722160 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH RAU HOA QUẢ SUNAMI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721230 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis