Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN LEGAL Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316618642 Ngày cấp 01/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH LALLEMAND GROUP VIỆT NAM Tên giao dịch LALLEMAND GROUP VIETNAM Mã doanh nghiệp 0316611968 Ngày cấp 01/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 01/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO HOLOBEAT Tên giao dịch HOLOBEAT TECHNOLOGY CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316614623 Ngày cấp 02/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 02/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÂN TẤN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316611598 Ngày cấp 02/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 02/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THẠCH PHONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316611693 Ngày cấp 02/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 02/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN SOCI NATIONALE (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316619893 Ngày cấp 02/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KIMONO ƠI Tên giao dịch KIMONO OI Mã doanh nghiệp 0316617857 Ngày cấp 02/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 02/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG LIMIVI SKY Tên giao dịch LIMIVITECH CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316616998 Ngày cấp 02/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 02/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO HIỆP ÂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316615049 Ngày cấp 02/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 02/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU PHÚC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316622550 Ngày cấp 03/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 03/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis