Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH VĨNH HẰNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH VĨNH HẰNG Ngày thành lập: 19/08/2004 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ NHẤT CHI Tên giao dịch NHAT CHI HOME INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317101818 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨU TƯ SB SPACE 212 Tên giao dịch SB SPACE 212 Mã doanh nghiệp 0317101568 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐẠT Tên giao dịch NAM DAT TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317101487 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI VƯƠNG Tên giao dịch HAI VUONG REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIM Mã doanh nghiệp 0317101092 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN VƯƠNG Tên giao dịch THIEN VUONG REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY L Mã doanh nghiệp 0317101078 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN TUẤN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN TUẤN Ngày thành lập: 13/02/2008 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUỆ MỘC Tên giao dịch HUE MOC REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317101938 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN LIÊN VŨ Tên giao dịch LIEN VU INVESTMENT AND CONSULTING COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0317099326 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN H.F.R Tên giao dịch H.F.R INVESTMENT AND DEVELOPMENT PROJECT COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0317099319 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis