Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY PHẠM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317092521 Ngày cấp 21/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 21/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NEO UNIVERS Tên giao dịch NEO UNIVERS COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0317092955 Ngày cấp 22/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 22/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG PHƯƠNG NAM Tên giao dịch PHUONG PHUONG NAM CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317096893 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN VIỆT LONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317095829 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THẾ HỆ MỚI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317094617 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317094582 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DIGICON (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317097985 Ngày cấp 24/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ Địa…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV HINODE Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317097304 Ngày cấp 24/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 24/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH APEC LIBRA Tên giao dịch APEC LIBRA CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317092112 Ngày cấp 24/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 24/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂM AN KHANG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317098153 Ngày cấp 25/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 27/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis