Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH SONG MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316714113 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE ABC&CO Tên giao dịch FIVE ABC&CO JSC Mã doanh nghiệp 0316716544 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ELANCO VIỆT NAM (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316716551 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐỨC FOOD – CHI NHÁNH QUẬN 4 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH NGUYêN ĐứC FOOD Ngày thành lập: 18/12/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316643014-002 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI VENUS Tên giao dịch VENUS MARINE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316716706 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁT AN HƯNG THỊNH Tên giao dịch CAT AN HUNG THINH CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316718527 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH TRUYỀN THÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEWSUN Tên giao dịch COMMUNICATION BRANCH – NEWSUN TECHNOLOGY JSC Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ NEWSUN Ngày thành lập: 12/12/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN VŨ TRỤ Tên giao dịch COSMIC VISION Mã doanh nghiệp 0316719640 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BEE WRITERS NETWORK Tên giao dịch BWN Mã doanh nghiệp 0316719062 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HSI HAIDUONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721086 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis