Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MYCASH FINTECH PTE.PTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316821436 Ngày cấp 20/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 20/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN KỶ NGUYÊN Tên giao dịch KY NGUYEN REAL ESTATE SERVICE JOINT STOCK COMPANY Mã doanh nghiệp 0316822172 Ngày cấp 22/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 22/04/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MT Tên giao dịch MT SOFTWARE SOLUTIONS CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316819187 Ngày cấp 22/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 22/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN SALICOM Tên giao dịch SALICOM CORP Mã doanh nghiệp 0316821080 Ngày cấp 22/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 22/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯƠNG LINH Tên giao dịch DUONG LINH IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316824772 Ngày cấp 23/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MEDLEY SAIGON Tên giao dịch MEDLEY SAIGON CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316822687 Ngày cấp 23/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 23/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VẠN HOA Tên giao dịch VAN HOA REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Mã doanh nghiệp 0316828512 Ngày cấp 26/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 26/04/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ CKT Tên giao dịch CKT CONSULTING & SERVICES CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316827029 Ngày cấp 26/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 26/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÁCH HÓA LAND Tên giao dịch BACH HOA LAND REAL ESTATE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316830656 Ngày cấp 27/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 27/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & XÂY DỰNG ENRICH GARDEN Tên giao dịch ENRICH GARDEN CONSTRUCTION & SERVICES CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316830293 Ngày cấp 27/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 27/04/2021 Trạng thái NNT đang…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis