Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Ngày thành lập: 06/04/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0314972937-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ LẮP GHÉP NHẤT TÍN HOME Tên giao dịch NHAT TIN HOME CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317095353 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH GỖ TRƯỜNG PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317091831 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ Y TẾ LÂM ĐOÀN GIA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317090154 Ngày cấp 23/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 23/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ KÍNH MẮT TÙNG NGỌC Tên giao dịch MẮT KÍNH TÙNG NGỌC Mã doanh nghiệp 0317101293 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức UBND PHƯỜNG 13 QUẬN 5 (MÃ PNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317101222 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức UBND PHƯỜNG 7 QUẬN 5 (MÃ PNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100772 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức UBND PHƯỜNG 14 QUẬN 5 (MÃ PNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100765 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức UBND PHƯỜNG 5 QUẬN 5 (MÃ PNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100733 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức UBND PHƯỜNG 11 QUẬN 5 (MÃ PNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100726 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis