Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ÂU Á PHI Tên giao dịch AU A PHI DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316715734 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ THUỐC XANH 24H – NHÀ THUỐC NHẤT CHÂU Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH NHà THUốC XANH 24H Ngày thành lập: 14/12/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316633961-001…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO ĐẠI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717114 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HUỲNH Tên giao dịch CTY GIA HUỲNH Mã doanh nghiệp 0316716689 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐỨC FOOD – CHI NHÁNH QUẬN 5 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH NGUYêN ĐứC FOOD Ngày thành lập: 18/12/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316643014-003 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YAS Tên giao dịch YAS Mã doanh nghiệp 0316719880 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM GIA Tên giao dịch NAMGIACORP Mã doanh nghiệp 0316719506 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DVTM KIM HÀ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721488 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ HÙNG KIM LOAN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721375 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ UTECH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316721304 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis