Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN Tên giao dịch TTI TECH CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316610058 Ngày cấp 26/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 26/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ CWK Tên giao dịch CWK TRADING – SERVICES COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316612954 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG QUẬN 5 Tên giao dịch HTX MÔI TRƯỜNG QUẬN 5 Mã doanh nghiệp 0316612672 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH D-FRAGRANCES Tên giao dịch D-FRAGRANCES CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316611823 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 01/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – ĐẦU TƯ HẢI THÀNH PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316611407 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP TÍN HTA Tên giao dịch HIEP TIN HTA IMEX CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316614937 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT WATER Tên giao dịch CÔNG TY THỊNH PHÁT WATER Mã doanh nghiệp 0316607471 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức WEAR SG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ & PHáT TRIểN THươNG MạI SONG PHONG Ngày thành lập: 13/05/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0108733154-001 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÀU NGA Tên giao dịch GIAU NGA TRADING SERVICE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316608404 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CHALA Tên giao dịch CHALA NATURAL COSMETICS CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316616476 Ngày cấp 01/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 01/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis