Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY TÂM Tên giao dịch DUY TAM SERVICE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316715420 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHAN TÂN Tên giao dịch PHAN TAN IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316714466 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TMP Tên giao dịch TMP INTERNATIONAL INVESTMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316718333 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐẠI THANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718950 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHÚC THIÊN AN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316720420 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PHÁT HỶ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718929 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KIM HẢI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718622 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA ĐẠT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU GIA ĐạT Ngày thành lập: 15/05/2017 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA CHÍ VỸ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOA CHí Vỹ Ngày thành lập: 13/04/2013 Trạng thái: NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THUẬN PHÁP Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316723100 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis