Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC UY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐứC UY Ngày thành lập: 24/10/2003 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẠI THANH LAND Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316605474 Ngày cấp 24/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 24/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TONY Tên giao dịch TONY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316604079 Ngày cấp 24/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 25/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TRANG SỨC BÁCH THỊNH Tên giao dịch BT JEWELRY Mã doanh nghiệp 0316608517 Ngày cấp 25/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 25/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GAO Tên giao dịch GAO REAL ESTATE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316604287 Ngày cấp 26/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 26/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HAPPYCHOICE PHARMA Tên giao dịch HAPPYCHOICE PHARMA COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316612979 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THE K FITNESS & YOGA Tên giao dịch THE K FITNESS & YOGA CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316610347 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KEN ZEN Tên giao dịch KEN ZEN CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316613186 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 01/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ WEBSITE TECH FASHION Tên giao dịch TECH FASHION CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316614006 Ngày cấp 30/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 30/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH MINH ANH MIA Tên giao dịch MINH ANH MIA CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316615560 Ngày cấp 01/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 01/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis