Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TLX AGENCY Tên giao dịch TLX AGENCY CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317098097 Ngày cấp 27/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 27/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ LB Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ LB Ngày thành lập: 01/12/1998 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0301474010-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẠC NHƯ HƯƠNG 2 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100476 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH FOREST SUN Tên giao dịch FOREST SUN CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317100250 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NANELA Tên giao dịch NANELA CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317099982 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SÂN VƯỜN CHUM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099580 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH Ngày thành lập: 25/11/2002 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0302773091-011 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ZHOU ZI VIỆT NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ZHOU ZI VIỆT NAM Ngày thành lập: 28/09/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315299369-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DUY PHÁT Tên giao dịch DUY PHAT FREIGHT FORWARDER CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317102000 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP ĐẠI THIÊN NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317101906 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis