Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PILATES VIỆT NAM Tên giao dịch VIETNAM PILATES COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316794020 Ngày cấp 08/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 07/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC TRUNG NAM Ngày thành lập: 04/01/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU NAM ANH Tên giao dịch NAM ANH MATERIAL PRODUCTION COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316795948 Ngày cấp 08/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 08/04/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HẠT ĐIỀU LY LY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316799195 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 01/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI ANH DŨNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316799163 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP RU MEDIA Tên giao dịch RU MEDIA CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316794486 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 09/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG YẾN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316794006 Ngày cấp 09/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 30/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRỊNH GIA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và SảN XUấT TRịNH GIA Ngày thành lập: 31/03/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CỦA TÔI Tên giao dịch MY SUNSHINE COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316787143 Ngày cấp 06/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 06/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 247 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI 247 Ngày thành lập: 02/04/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316784858-001 Ngày…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis