Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN SAO VIỆT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317133841 Ngày cấp 20/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 20/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KẾT CẤU THÉP ĐẠI PHÁT Tên giao dịch DAPHA STEEL Mã doanh nghiệp 0317133697 Ngày cấp 20/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 20/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ PHÁT Tên giao dịch TRI PHAT TSDC Mã doanh nghiệp 0317132534 Ngày cấp 20/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 20/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HUNMIN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317132485 Ngày cấp 20/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 20/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ WINL EAU Tên giao dịch WIL Mã doanh nghiệp 0317132478 Ngày cấp 20/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 20/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM VIER Tên giao dịch VIER SOFTWARE SOLUTIONS CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317137028 Ngày cấp 21/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 21/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SADBOIZDOTCOM Tên giao dịch SADBOIZ Mã doanh nghiệp 0317136715 Ngày cấp 21/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 21/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SX TM DV T&G 96 Tên giao dịch T&G 96 Mã doanh nghiệp 0317136384 Ngày cấp 21/01/2022 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 21/01/2022 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRUNG NGUYỂN Tên giao dịch CÔNG TY XÂY DỰNG TRUNG NGUYỄN Mã doanh nghiệp 0317099397 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 – CÔNG TY TNHH CHENREN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH CHENREN Ngày thành lập: 29/04/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316835541-002 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis