Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN CÀ MÈN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100934 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH INTERNET ĐẶNG CHẶC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100758 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TOÀN MỸ DUYÊN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099781 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐỨC NGUYÊN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317099453 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH LONG HUA SHIPPING AGENCY (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100821 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG ĐÔ Tên giao dịch DONG DO INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK C Mã doanh nghiệp 0317099220 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MAGIC POINT VIỆT NAM Tên giao dịch MAGIC POINT Mã doanh nghiệp 0317099125 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LGG Tên giao dịch LGG INVESTMENT JSC Mã doanh nghiệp 0317102071 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO SỰ KIỆN READY Tên giao dịch READY EVENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317100927 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DRIVETEC CORPORATION Tên giao dịch DRIVETEC CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317100878 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis