Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM NGỌC KIDS Tên giao dịch KIM NGOC KIDS CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316836697 Ngày cấp 04/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Tân Bình Ngày bắt đầu hoạt động 04/05/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIETURK Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316833689 Ngày cấp 04/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 04/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG JO & JO Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316833664 Ngày cấp 04/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Tân Bình Ngày bắt đầu hoạt động 04/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG BÁCH KHOA (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316837764 Ngày cấp 04/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Tân Bình Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC THÁI TÚ HH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU MAY MặC THáI Tú HH Ngày thành lập: 29/03/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH UNIMARK (VIETNAM) (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316839183 Ngày cấp 04/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ SẬM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316834932 Ngày cấp 29/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Tân Bình Ngày bắt đầu hoạt động 29/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘC LAN HOA Tên giao dịch MOC LAN Mã doanh nghiệp 0316834682 Ngày cấp 29/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Tân Bình Ngày bắt đầu hoạt động 29/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH STUDIO THẮNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316832318 Ngày cấp 29/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Tân Bình Ngày bắt đầu hoạt động 29/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SEE HOSPITALITY Tên giao dịch SEE HOSPITALITY COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316835157 Ngày cấp 29/04/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Tân Bình Ngày bắt đầu hoạt động 29/04/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis