Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CMG Tên giao dịch CÔNG TY TNHH TM KT CMG Mã doanh nghiệp 0317099284 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG NỘI THẤT KING Tên giao dịch KING ARCHITECTURE Mã doanh nghiệp 0317098837 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIỆN TIẾN Tên giao dịch CTY TNHH XD THIỆN TIẾN Mã doanh nghiệp 0317102219 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN P2P INTERNATIONAL Tên giao dịch P2P INTERNATIONAL JSC Mã doanh nghiệp 0317102025 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VATTAR Tên giao dịch VATTAR Mã doanh nghiệp 0317101744 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH AGRIHUB BLOCKCHAIN Tên giao dịch AGRIHUB BLOCKCHAIN CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317101254 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN NINH PHƯƠNG ĐÔNG Tên giao dịch PHUONG DONG SECURITY CO., LTD Mã doanh nghiệp 0317099439 Ngày cấp 29/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 29/12/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH NỘI THẤT GIA KHANG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH NỘI THẤT GIA KHANG Ngày thành lập: 26/03/2013 Trạng thái: NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CUNPRO Tên giao dịch CUNPRO CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0317099301 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MASSAGE PHARAON Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0317100807 Ngày cấp 28/12/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 28/12/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis