Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HUY Tên giao dịch GIA HUY SERVICE TRADING BUSINESS INVESTMENT COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316719256 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BĂNG KEO HOÀNG NAM PHÁT Tên giao dịch HNP STP CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316718301 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ABC BAKERY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI ABC BAKERY Ngày thành lập: 22/01/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316689643-013 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH IPD Tên giao dịch IPD COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316719418 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH STRONG WALLET Tên giao dịch STRONG WALLET CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316722668 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MASSAGE TÂN VŨ GIA Tên giao dịch TAN VU GIA MASSAGE SERVICE TRADING CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316722308 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH COOL&AIR SERVICE Tên giao dịch COOL&AIR SERVICE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316721953 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TMDV THỰC PHẨM THÚY HẰNG Tên giao dịch THFOODS Mã doanh nghiệp 0316721939 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẬU PHÁT Tên giao dịch HAU PHAT SERVICES TRADE INVESTMENT COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316721590 Ngày cấp 25/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 25/02/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SBS Tên giao dịch VẬN TẢI SBS Mã doanh nghiệp 0316724369 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Thủ Đức Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis