Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ KINGBOX Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT DịCH Vụ KINGBOX Ngày thành lập: 22/09/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN THÀNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU TIếN THàNH Ngày thành lập: 19/03/2008 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG FOUR ZERO (4.0) (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316729744 Ngày cấp 03/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Tân phú Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM H&H Tên giao dịch CÔNG TY TNHH SX TM DV THỰC PHẨM H&H Mã doanh nghiệp 0316723485 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Tân phú Ngày bắt đầu hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AICARE Tên giao dịch AICARE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316723816 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Tân phú Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAPPHIRE (VIETNAM) Tên giao dịch SAPPHIRE (VIETNAM) GROUP Mã doanh nghiệp 0316723580 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH LUẬT THỜI GIAN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316723950 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Tân phú Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH KIM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT – THươNG MạI – DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN THàNH KIM Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA HOÀNG THIÊN (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316724834 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Tân phú Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TITANIUM Tên giao dịch TITANIUM TECH CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316724055 Ngày cấp 26/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Tân phú Ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis