CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC) vừa quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 28/10/2020 và tiền chi trả vào 18/11/2020. Như vậy với hơn…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis